Consultații medicale

Mauris pretium nibh sed libero tempus in sagittis tortor interdum. Nullam nibh nisi, aliquam nec semper sed, semper vitae orci.

Detalii

Consultații medicale

Inscrieri medic

Pentru a deveni asigurat si a beneficia de asistenta medicala trebuie sa te inscrii pe lista unui medic acreditat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Alegerea medicului nu este ingradita de nici un fel de obligativitate. Poti alege orice medic din retea, in functie de preferintele tale, de distanta pana la cabinet, de profesionalismul acestuia etc..

Inscrie-te

Inscrieri medic

Ecografie generala

Elastografia in timp real este considerata a fi cel mai important pas in evolutia ecografiei, de la implementarea tehnicii Doppler.

Detalii

Ecografie generala

Electrocardiograma

Electrocardiograma (EKG sau ECG) reprezinta un test de verificare a activitatii electrice a inimii. Acest test transpune activitatea electrica a inimii, pe hartie sub forma de linii.

Detalii

Electrocardiograma

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA – ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE

Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala.

Servicii medicale profilactice /de preventie.

Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant:

 • la externarea din maternitate – la domiciliul copilului;
 • la 1 luna – la domiciliul copilului;
 • la 2 luni;
 • la 4 luni;
 • la 6 luni;
 • la 9 luni;
 • la 12 luni;
 • la 15 luni;
 • la 18 luni.
 • la 24 luni;
 • la 36 luni.

Consultatii pentru servicii medicale de preventie:

 • examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 18 ani;
 • control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate;

Controlul medical cuprinde:

 • consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
 • recomandare pentru examene paraclinice atunci cand exista argumente clinice de suspiciune a unei stari patologice consemnate in foaia de observatie;
 • incadrarea medicala a asiguratului intr-o grupa de risc.

Controlul medical se poate efectua la solicitarea  asiguratului sau la solicitarea medicului de familie in luna in care este nascut.

Supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.

Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:

 • luarea in evidenta in primul trimestru;
 • supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.
 • supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;
 • urmarirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
 • urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere.
 • Imunizari (consultatie, inclusiv inoculare):
 • conform programului national de imunizari:
 • antituberculoasa – vaccin BCG, in cazul copiilor nevaccinati in maternitate
 • revaccinare BCG, dupa caz, dupa verificarea cicatricei post primo vaccinare;
 • antihepatita B;
 • antipoliomielitica;
 • impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive;
 • impotriva rujeolei, rubeolei si parotiditei epidemice;
 • impotriva infectiei cu Haemophilus influenzae tip B.
 • antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-nascut;
 • testarea PPD.

Vaccinari recomandate si reglementate de Ministerul Sanatatii ca actiuni prioritare de sanatate publica, inclusiv cele prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, altele decat cele prevazute la pct. I si II

Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).

Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala:

 • consilierea femeii privind planificarea familiala;
 • indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.

Servicii de promovare a sanatatii

Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc, precum si consilierea antidrog.

Servicii medicale curative:

Consultatie in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute sau cronice programabile, care cuprinde:

 • anamneza, examenul clinic general;
 • unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;
 • recomandare pentru investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si pentru monitorizare;
 • manevre de mica chirurgie, dupa caz;
 • stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea asiguratului in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
 • bilet de trimitere pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare in spital pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie;
 • recomandare pentru tratament de recuperare, medicina fizica si balneologie dupa caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz;
 • recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;
 • evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, in limita competentelor, trimestrial sau lunar.

Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice.

Consultatii la domiciliul asiguratilor – maximum 5 consultatii/saptamana/medic.

Servicii medicale paraclinice  – ecografie generala (abdomen + pelvis) – in limita competentei si a dotarilor necesare;

Activitati de suport:Eliberare de acte medicale:

 • certificat de concediu medical
 • bilete de trimitere, prescriptii medicale
 • certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale)
 • scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri
 • acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului.

Medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate acorda servicii medicale pe baza unei programari, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Medicii de familie au dreptul sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situatiile programabile, daca asiguratul solicita efectuarea serviciilor respective inaintea datei programate; In aceste situatii, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescriptii medicale utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate,in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in cazul in care pacientul face dovada de asigurat.

Persoanele inscrise care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris (prin posta), in maximum 15 zile lucratoare, medicul de familie de la care a plecat persoana, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca persoana are obligatia sa transmita fisa medicala (originalul), prin posta, medicului primitor, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca persoana pastreaza o copie conform cu originalul a fisei medicala a acesteia, conform legii.

Add a Comment